Instytucje członkowskie

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu (DK+)

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie (DK+)

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (DK+)

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie (DK+)

Chocianowski Ośrodek Kultury (DK+)

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach (DK+)

Centrum Kultury w Sycowie

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

Formuła Forum jest konsekwencją naszych refleksji. Nie mamy osobowości prawnej, nie posiłkujemy się budżetem, nasze działania opieramy na całkowitej dobrowolności i odpowiedzialności za podejmowane przez nasz decyzje i działania. Bardzo zależało nam na procesowym, oddolnym podejściu do formułowania się partnerstwa. Postanowiliśmy, że będziemy „wędrować” po dolnośląskich instytucjach kultury, by w ich przestrzeniach lokalnych dyskutować, uczyć się, rozważać porażki i celebrować sukcesy. Poznawać się wzajemnie tak, by móc podejmować kolejne decyzje bez pośpiechu, presji i bez wyraźnego planu. Po rocznym wędrowaniu podpisaliśmy Partnerskie Porozumienie podczas uroczystości 35-lecia Legnickiego Centrum Kultury.

Kluczowe cele WFKDŚ to: integracja środowiska małych i średnich instytucji kultury Dolnego Śląska, gotowość do zmian, odpowiadanie na potrzeby lokalnego środowiska, edukacyjny charakter forum, budowanie pozytywnego wizerunku prowincjonalnych domów kultury.

Skomentuj


Skip to content